Verk­ko­si­vus­ton vuosihuolto

Verk­ko­si­vus­ton vuosihuolto

Verk­ko­si­vus­tol­le kan­nat­taa teh­dä vuo­si­huol­to, mik­sei useam­pi­kin. Verk­ko­si­vus­ton nykyi­sen sisäl­lön tar­kas­tus ja van­ho­jen tie­to­jen pois­ta­mi­nen sään­nöl­li­sin välia­join on tär­ke­ää. Auto­kaan ei pysy kun­nos­sa, ellei sitä välil­lä...