Esteettömyys­direktiivi

Saavutettavuusdirektiivi on pyörinyt monen julkishallinon työntekijän mielessä viimeisten parin vuoden ajan. Nyt mukaan astuu myös esteettömyysdirektiivi.

Mitä on saavutettavuus?

Lähinnä julkista puolta käsittänyt saavutettavuusdirektiivi on ollut voimassa jo useamman vuoden. 23.6.2021 viimeinenkin siirtymäaika kansallisen lain (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta) osalta päättyi, mutta edelleen työtä saavutettavuuden parissa riittää.

Saavutettavuus on digitaalista esteettömyyttä. Sillä varmistetaan se, että mahdollisimman moni voi käyttää digipalveluita.

Saavutettavuuden tarkoituksena on siis huomioida erilaiset käyttäjät, jolloin esimerkiksi verkkopalvelujen käytöstä tulee tasavertaista kaikille.

Saavutettavuus on hyödyllistä ihan jokaiselle, mutta erityisesti se auttaa esimerkiksi näkö- ja kuulovammaisia sekä motorisesti rajoittuneita henkilöitä käyttämään ja ymmärtämään digitaalisia palveluja.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka on saavutettavuusdirektiivin valvova viranomainen Suomessa, on aloittanut sivustojen kattavan valvonnan toukokuussa 2021.

Mikäs tämä uusi direktiivi sitten on?

Voimassa oleva direktiivi esteettömyydestä on vielä lakivalmistelussa kansallisella tasolla. Kansallisen lain tulee astua voimaan kesäkuussa 2022, ja sen noudattamisen siirtymäaika päättyy vuonna 2025. Käytännössä siis nyt on hyvä aika tutustua ja valmistautua tulevaan tarkemmin.

Esteettömyysdirektiivi laajentaa saavutettavuusvaatimuksien kattavuutta enemmän myös yksityiselle puolelle. Mukaan tulevat muun muassa liikenteeseen liittyvien palveluiden mobiilisovellukset sekä verkkosivustot, e-kirjat sekä verkkokaupat.

Uusi laki ei kuitenkaan direktiivin perusteella tule koskemaan mikroyrityksiä, joiden työntekijämäärä on alle 10 henkilöä ja liikevaihto alle 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Mitä yrittäjän tulisi tehdä tässä vaiheessa?

Saavutettavuusdirektiivi velvoitti jo joitakin yksityisen sektorin yrityksiä toteuttamaan tai muuttamaan sivustonsa saavutettavaksi. Työsarkaa on kuitenkin jäljellä, koska kaikki niin sanotusti ensimmäisen vaiheen sivustot eivät vielä täytä tarvittavia kriteerejä.

Jos olet uusimassa tai toteuttamassa täysin uutta verkkosivustoa, tarkista koskeeko direktiivit ja lait palveluitasi/tuotteitasi. Tarjoamme apua arvioinnin tekemiseen sekä suunnittelemme ja toteutamme saavutettavat sivustot.

Kirjoittaja on Creamedian Lead Web Designer Sanna Luoto.

Ota yhteyttä! 🤙