Kolme asiaa, joihin kannattaa kiinnittää huomiota Wordpress-verkkosivua tilatessa

Halpa WordPress-verkkosivusto? WordPress-verkkosivustojen tekijöitä löytyy moneen lähtöön ja uuden verkkosivuston hinta saattaa vaihdella huomattavasti. Mistä hintaero johtuu? Onko vähän kalliimpi myös parempi? Mistä kannattaa maksaa?

WordPress-julkaisujärjestelmä on maailman suosituin, siksi myös maailman hakkeroiduin joten tietoturvan huomioiminen on erittäin tärkeää.

  • Sivuston suunnittelussa tietoturvariskiä luovat erityisesi valmiit (useimmiten ilmaiset) suunnitteluteemat, lisäosat sekä jotkut niin kutsutu page builderit.
  • WordPress-sivusto pitää tehdä siten, että julkaisujärjestelmän päivitykset onnistuvat automaattisesti, ilman että sivuston lisäosat tai muut komponentit menevät päivityksen yhdessä rikki ja vaativat käsin koodaamista.
  • Palvelintilantarjoajan pitää myös olla sellainen, joka valvoo sivustoja 24/7 ja sisällyttää automaattiset versiopäivitykset kuukausihintaan. Versiopäivityksillä tukitaan tietoturva-aukkoja ja estetään tehokkaasti hakkerointia, siksi ne on syytä saada sivustolle mahdollisimman nopeasti.

WordPress-verkkosivusto pitää räätälöidä yrityksen tarpeeseen, joten sen tekeminen vaatii jonkin verran käsin koodausta. Valmiin teeman ja ilmaisten lisäosien käyttö tarkoittaa sitä, että ne ohjaavat sivuston suunnittelua, ei asiakkaan tarve.

  • Verkkosivuprojektiin pitää kuulua aina yhteinen määrittelypalaveri asiakkaan kanssa, jossa varmistetaan että asiakas saa mitä tarvisee sekä realistisen budjetin ja aikatauluarvion.
  • Valmiin teeman ja ilmaisten lisäosien kanssa on riskinä se, että jatkokehitys ja räätälöinti ei usein onnistu, eikä sisällön hallinnan helppoudesta ei ole takeita.
  • Valmiissa teemoissa ja page buildereissa riskinä on myös se, että hakukoneoptiomointi jää puutteelliseksi. Optimointiin vaikuttavia asioita ovat mm. HTML-kooodin rakenne, sisällön oikeaoppinen jäsentely ja nopea latautuvuus (kuvat, java scriptit, kirjastot).

Verkkosivuston sisältö on kuningas! Kun sisältö vastaa kävijöiden tarpeita, se on myös helposti löydettävissä hakukoneilla.

  • Kun satsaa kävijöitä kiinnostaviin, hakukoneoptimoituihin sisältöihin, ei tarvitse käyttää niin paljoa rahaa hakukonemainontaan.
  • Kun sisältöjä on helppo päivitettää itse, niin ne pysyvät ajantasalla ja helpottaa löydettävyyttä hakukoneilla.
  • Lisäksi brändin mukainen, visuaalisesti kiinnostava ilme ja kuvamaailma houkuttelee käivjöitä ja luo mielikuvaa laadukkaasta toimijasta.

Kun käyttää budjettinsa viisaasti oleellisiin asioihin, kuten tietoturvalliseen suunnitteluun, versiopäivityksiä tekevään palvelintilantarjoajaan, hakukoneoptimoituihin sisältöihin ja brändin mukaiseen herkulliseen ilmeeseen, saa parhaiten vastinetta rahoilleen. Halvin vaihtoehto se tuskin on.

 Jos tarvitset apua, ota yhteyttä:
susanna.kaukoniemi@creamedia.fi
p. 050 470 5725