Markkinointi­strategiat ja -suunnitelmat

Markkinointistrategian tulee aina pohjautua brändistrategiaan. Lähtötilanteessa selvitetään lisäksi käytettävissä olevat resurssit ja myynnille asetetut tavoitteet sekä kartoitetaan mm. kilpailutilanne ja asema markkinoilla.

Seuraavaksi keskitytään markkinoinnille asetettuihin tavoitteisiin, jonka pohjalta päästään ideoimaan ja luomaan markkinoinnin strategia. Hyvin laadittu markkinointistrategia pitää sisällään tarkat ohjeet/tiedot siitä, mitä tavoitteita markkinoinnille asetetaan.

Markkinointistrategia toimii aina suunnittelun pohjana, kun lähdetään miettimään yksittäisen kampanjan esimerkiksi lanseerauksen strategiaa.

Puuttuuko yritykseltäsi markkinointistrategia tai kaipaako se päivittämistä? Ota yhteyttä ja laitetaan markkinointistrategia yhdessä kuntoon.

Ota yhteyttä!