Verkkosivut

Laadukkaasti rakennetut yrityksen verkkosivut toimivat saumattomasti osana yrityksen digitaalista markkinointia ja tuottavat tulosta, joka on mitattavissa.

Mainostoimisto Creamedialla on pitkä ja vankka kokemus verkkosivujen toteuttamisesta. Verkkosivujen rooli yrityksen markkinoinnissa on jatkuvasti kasvanut – ne eivät ole enää pelkkä digitaalinen käyntikortti staattisella sisällöllä. Laadukkaasti rakennetut yrityksen verkkosivut toimivat saumattomasti osana yrityksen digitaalista markkinointia ja tuottavat tulosta, joka on mitattavissa.

Mobiilissa toimivat eli responsiiviset verkkosivut

Koska suurin osa käyttäjistä selaa verkkoa nykyään mobiililaitteilla, ovat toteuttamamme WordPress-sivut aina responsiivisia. Tämä tarkoittaa sitä, että sivuston koko sisältö mukautuu eri päätelaitteiden näytön koon mukaan. Responsiiviset verkkosivut nousevat Googlen hakutuloksissa ylemmäksi kuin sivut, jotka eivät ole mobiiliystävällisiä. Responsiivisuus onkin osa verkkosivujemme teknistä hakukoneoptimointia.

Hakukoneystävälliset verkkosivut ja hakukoneoptimoitu sisältö

Pidämme hakukoneoptimoinnin mielessä läpi koko verkkosivuprojektin määrittelystä tekniseen toteutukseen ja julkaisuun asti. Parhaaseen tulokseen päästään, kun verkkosivujen julkaisun jälkeen aloitetaan jatkuva hakukoneoptimointi.

Monelle asiakkaalle on kustannustehokkainta ja helpointa ostaa myös hakukoneoptimoitu sisältö asiantuntijalta. Pääsemme varmimmin optimoinnissa maaliin, kun asialle omistautunut sisällöntuottajamme on mukana verkkosivuprojektin alusta asti. Annamme mielellämme sisällöntuotannosta erillisen tarjouksen! Kysy lisää sisällöntuotannosta verkkosivuille.

Konversioptimointi

Konversio on tapahtuma, jossa käyttäjä suorittaa jonkin toiminnon, joka verkkosivujen tavoitteissa on määritelty. Konversio-optimoinnilla pyritään kasvattamaan siis konversioiden määrää.

Erilaisilla verkkosivustoilla on erilaisia tavoitteita ja ne täytyy määritellä hyvin verkkosivuston aloitusvaiheessa, jotta konversio-optimointi voidaan tehdä heti mahdollisimman hyvin ja tavoitteiden saavuttamista voidaan mitata analytiikkatyökaluilla. Konversio-optimointi kulkee usein käsikädessä jatkuvan hakukoneoptimoinnin kanssa jatkumona verkkosivuprojektille.

Tulosta tuottavat verkkosivut jatkuvalla optimoinnilla

Verkkosivujen julkaisun jälkeen sinne tarvitaan tarkoituksenmukaista ja hakukoneoptimoitua sisältöä säännöllisesti myös jatkossa. Kun optimointitiimimme ja sisällöntuottajamme toimivat yhteistyössä kanssanne tehden jatkuvaa hakukoneoptimointia ja sen tulosten pohjalta tuotettua laadukasta sisältöä saamme ohjattua enemmän laadukkaita kävijöitä verkkosivuille. Kun tähän yhdistetään vielä jatkuva datan seuraaminen ja konversio-optimointi, verkkosivut tuottavat tulosta, joka näkyy viivan alla.   

Käyttäjäystävälliset verkkosivut

Käyttäjäystävälliset verkkosivut toimivat optimaalisesti, nopeasti ja oikein sillä päätelaitteella ja selaimella, jolla käyttäjä sitä selaa. Sivuston rakenteen ja valikon täytyy olla selkeitä ja käyttäjän tulee olla helppo löytää etsimänsä asia. Vaikka yritys ja se verkkosivu eivät kuuluisikaan saavutettavuusdirektiivin piiriin, on saavutettavuusasiat perustasolla hyvä ottaa huomioon kaikkia verkkosivuja suunniteltaessa.Teemme myös olemassa oleville verkkosivuille saavutettavuusauditointeja. 

WordPress-verkkosivut

WordPress on Suomen ja maailman suosituin verkkosivujen julkaisujärjestelmä. Se on helppokäyttöinen ja kustannustehokas työkalu sisällön tuottamiseen verkkosivulle. Koska WordPress on avoimen lähdekoodin järjestelmä, sitä kehitetään jatkuvasti valtavan yhteisön voimin. 

WordPress soveltuu alustaksi pienistä blogeista laajoihin verkkopalveluihin. Maksullisien projektien hintahaarukka on satasista satoihin tuhansiin ja toteuttajia sekä erilaisia toteutustapoja on valtava määrä. 

Helppo sisällön päivitettävyys ja esittäminen

Creamedia toteuttaa laadukkaat ja räätälöidyt WordPress-verkkosivut, joka mahdollistaa hyvin sujuvan sisällöntuotannon. Suunnittelemme sivupohjat niin, että WordPressin oman editorin käyttöä ei ole mitenkään rajoitettu ja elementit toimivat kuten niiden on tarkoitus. Tekstin jäsentäminen, kuvien lisääminen, sosiaalisen median ja videoiden upotukset onnistuvat kätevästi. Helpotamme asiakkaan sisällön tuotantoa ja tuemme sivuston visuaalisen ilmeen noudattamista esimerkiksi luomalla valmiita muokattavia moduuleita ja selvän väripaletin. Helppokäyttöisyys on yksi WordPressin yksi ehdottomista eduista ja pidämme aina asiakkaillemme verkkosivuprojektin päätteeksi koulutuksen. 

Verkkosivuprojektin vaiheet

Jokainen verkkosivuprojekti on yksilöllinen, mutta ne etenevät kutakuinkin saman kaavan mukaan. Verkkosivuprojekti alkaa aina aloituspalaverilla, jossa määritellään sivuston tavoite, kohderyhmä ja alustava rakenne. Tähän vaiheeseen voi kuulua useampi palaveri tai workshop riippuen verkkosivuston tai verkkopalvelun laajuudesta. Sovimme tässä vaiheessa myös mahdollisesta sisällön tuotannosta verkkosivuille ja projektin aikataulusta.

Suunnitteluvaiheessa rakennamme sivustosta klikkailtavan prototyypin, josta on helppo hahmottaa sivuston rakenne ja ulkoasu.

Suunnitteluvaiheessa rakennamme sivustosta klikkailtavan prototyypin, josta on helppo hahmottaa sivuston rakenne ja ulkoasu. Hyväksytyn ulkoasusuunnitelman jälkeen etenemme tekniseen toteutukseen. Rakennamme eri päätelaitteilla ja selaimilla toimivan kokonaisuuden, joka tarjoaa laadukkaan käyttäjäkokemuksen sekä mobiililaitteilla että tietokoneella. Testaamme sivuston ennen julkaisua usealla eri laitteella ja monen henkilön voimin. Koulutamme asiakkaan sisällöntuottajat päivittämään sivustoa.

Sinun tehtäväsi verkkosivuprojektin asiakkaana

Verkkosivuston- tai palvelun laajuudesta sekä sisällöntuotannon jakautumisesta riippuen asiakkaidemme käyttämä aika verkkosivuprojektiin vaihtelee. Sisältöjen tuottamista varten tarvitsemme sinulta raamit, esimerkiksi raakatekstit tai haastattelun. Jos haluat tuottaa sisällön itse, on projektin onnistumisen kannalta tärkeää, että tekstit ja kuvat ovat meillä käytössä sovitun aikataulun mukaisesti. Tärkein tehtäväsi asiakkaan on kertoa meille yrityksesi liiketoiminnasta ja tavoitteista, jotta onnistumme aloitusvaiheen määrittelyssä ja suunnittelussa luomaan tarkoituksenmukaisen pohjan yhdessä kanssasi koko projektille. Lisäksi toivomme sinulta palautetta projektin eri vaiheissa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous verkkosivuista!