Video­tuo­tan­not ja
valo­ku­vaus

Crea­me­dia on toteut­ta­nut Kok­ko­lan Urhei­lu­puis­tol­le usei­ta eri­lai­sia video- ja valokuvaustuotantoja

Video­sar­ja sosi­aa­li­seen medi­aan — Mitä sä siel­lä teet?

Kysy­myk­siä ja vastauksia

Upda­tet rakennustyömaalta