Verk­ko­si­vut

Yri­tyk­sen oma verk­ko­si­vus­to on kai­ken digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin alus­ta, sik­si sivus­ton tulee olla kai­kin puo­lin toi­mi­va ja tar­pei­ta vastaava.

Verk­ko­si­vus­ton ulkoa­su on se, mikä sivus­tos­ta ensim­mäi­se­nä näkyy, sik­si on tär­ke­ää, että verk­ko­si­vus­to nou­dat­taa yri­tyk­se­si muu­ta ilmet­tä ja tär­keim­mäs­sä osas­sa ovat ne asiat, jois­ta yri­tyk­sen­ne halu­aa ensi­si­jai­ses­ti vies­tiä. Usein poten­ti­aa­li­nen asiak­kaa­si tutus­tuu ensin juu­ri verk­ko­si­vui­hi­si ja luo ensi­vai­ku­tel­man yri­tyk­ses­tä­si, joten ensi­vai­ku­tel­man tulee olla ammat­ti­mai­nen ja laadukas.

Jyri Kivioja

Jyri Kivio­ja

Digi­tuot­ta­ja

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?