Cream Team

Verk­ko­si­vu­jen päi­vi­tys­asiat (arki­sin 8–16): 

tuki@creamedia.fi

Tar­jous­pyyn­nöt ja muut yhteydenotot:

 info@creamedia.fi

mats
aurén

MYYN­TI
ART DIREC­TOR
0400 663 855
mats.auren@creamedia.fi

MIN­NA
FURU

MYYN­TI
ASIAK­KUUS­PÄÄL­LIK­KÖ
046 923 1009
minna.furu@creamedia.fi

TII­NA
FORS

MYYN­TI
GRAA­FI­NEN SUUN­NIT­TE­LI­JA
044 574 1513
tiina.fors@creamedia.fi

olli
ilma­nen

LUO­VA TUOT­TA­JA
0400 365 329
olli.ilmanen@creamedia.fi

Thorb­jörn
Ljun­geld

VIDEO­TUOT­TA­JA
050 380 0391
thorbjorn.ljungeld@creamedia.fi

Jere
Peko­la

SOCIAL MEDIA MAR­KE­TING SPECIA­LIST
050 472 1445
jere.pekola@creamedia.fi

Ant­ti
Saa­ren­pää

DIGI­TAL PLAN­NER
050 407 7239
antti.saarenpaa@creamedia.fi

mik­ko
kal­lio

LII­KE­TOI­MIN­TA­JOH­TA­JA
040 801 8428
mikko.kallio@hillagroup.fi

Kumppanit

Heta
Pel­to­nen

Google Ads

Emi­lia
Blom­qvist

Sisäl­lön­tuot­ta­ja

laskut

Crea­me­dia, Hil­la Group Oyj
PL 45, Ran­ta­ka­tu 10
67101 Kok­ko­la

Y‑tunnus: 0198165–6

Verk­ko­las­ku­tuso­soi­te: 003701981656
Ope­raat­to­ri­tun­nus: 003721291126
Välit­tä­jä: MAVENTA

Mikä­li teil­lä ei ole mah­dol­li­suut­ta lähet­tää verk­ko­las­kua, osto­las­kun voi lähet­tää säh­kö­pos­tiin:
invoice-01981656@kollektor.fi

TAI pape­ri­se­na osoit­teel­la:
Hil­la Group Oyj
01981656
PL 100
80020 Kol­lek­tor Scan