Caset

Case: Softwa­ve

Case: Softwa­ve

Kiin­nos­ta­vil­la sisäl­löil­lä jopa 60% enem­män lisä­myyn­tiä Ohjel­mis­to­y­ri­tys Softwa­ve on tie­don ana­ly­soin­nin, jalos­ta­mi­sen ja hyö­dyn­tä­mi­sen asian­tun­ti­ja, joka…

read more
Case: Jun­nik­ka­la

Case: Jun­nik­ka­la

Kan­nol­ta kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le https://vimeo.com/700811823 Kala­jo­ki­nen per­hey­ri­tys Jun­nik­ka­la Oy on yksi maa­il­man moder­neim­mis­ta mekaanisen…

read more
Case: Haa­pa­jär­vi

Case: Haa­pa­jär­vi

Tee oikein – kun­ta­mark­ki­noi roh­keas­ti kuten Haa­pa­jär­vi Vuon­na 1999 Kes­ki-Euroo­pan tele­vi­siois­sa pyö­ri ison, kan­sain­vä­li­sen yri­tyk­sen jää­tee­mai­nos, jossa…

read more
Case: Korv-Görans

Case: Korv-Görans

Pak­kaus on tär­keä brän­din­ra­ken­nuk­sen väli­ne Brän­di­vies­ti välit­tyy tehok­kaim­min pak­kauk­sis­sa, sil­lä nii­tä kulut­ta­ja näkee useim­mi­ten. Brän­din kehit­tä­mi­sen ja…

read more
Case: Sarins Båtar

Case: Sarins Båtar

”Pit­käl­lä yhteis­työl­lä tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen on ollut teho­kas­ta” Vuon­na 1967 perus­tet­tu kok­ko­la­lai­nen per­hey­ri­tys Sarins Båtar val­mis­taa joka sään…

read more
Case: Hägg­blom

Case: Hägg­blom

Pit­kä­ai­kai­nen, syvä kump­pa­nuus Ab A. Hägg­blom Oy val­mis­taa kor­kea­laa­tui­sia kai­vos­lait­tei­ta – kuten kai­vos­ko­nei­den kau­ho­ja ja lavo­ja — sekä vaa­ti­vaan käyttöön…

read more

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!