Pak­kaus­de­sign

Laa­du­kas pak­kaus­sun­nit­te­lu lisää myyn­tiä ja nos­taa brän­di­si arvoa.  

Pak­kauk­sen ulkoa­su ja omi­nai­suu­det luo­vat osal­taan mie­li­ku­vaa niin itse tuot­tees­ta, sen hin­nas­ta ja laa­dus­ta kuin tuot­teen taka­na ole­vas­ta yrityksestäkin.

Pak­kauk­sen ulkoa­sul­la on iso mer­ki­tys myös osto­ti­lan­tees­sa. Tut­ki­mus­ten mukaan perä­ti 2/3 osto­pää­tök­sis­tä tapah­tuu vas­ta tuot­teen myyn­ti­pai­kas­sa ja valin­ta hyl­lyn äärel­lä kes­tää kes­ki­mää­rin nel­jä sekun­tia. Mikä­li pak­kaus ei ero­tu, jää tuo­te siis toden­nä­köi­ses­ti ostamatta.

Mats Aurén

Mats Aurén

AD / myynti

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?