Video­tuo­tan­not

VIDEOT

KUVA KER­TOO ENEM­MÄN, KUIN TUHAT SANAA – JA VIDEO TEHO­AA USEIN PAREM­MIN, KUIN TUHAT KUVAA.

Mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den on saa­ta­va aikaan koh­de­ryh­mässä muis­ti­jäl­keä vah­vis­ta­va tun­ne­reak­tio. Videon avul­la onnis­tu­mis­mah­dol­li­suu­det monin­ker­tais­tu­vat – var­sin­kin mikä­li se on ammat­ti­tai­toi­ses­ti toteu­tet­tu. Mark­ki­noin­ti­vä­li­nee­nä video on moni­puo­li­nen ja ‑käyt­töi­nen. Videon avul­la voi­daan ker­toa vai­kut­ta­vas­ti esi­mer­kik­si yri­tyk­sen tari­na, esi­tel­lä tuo­te tai pal­ve­lu, raken­taa työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa tai ehkä tar­vit­set lyhyi­tä videoi­ta some­ka­na­vis­sa käytettäväksi?

Teh­dään­kö video? Ota yhteyt­tä video­tuot­ta­jaam­me Tur­boon joko soit­ta­mal­la tai säh­kö­pos­tit­se. 

Thorbjörn Ljungeld

Thorb­jörn Ljungeld

Video­tuot­ta­ja

Kat­so töi­täm­me ja viihdy

Jun­nik­ka­la – Yritysesittely

Sar­go

Kok­ko­lan Urheilupuisto

Softwa­ve – Opiferus

Jun­nik­ka­la – Toimintaperiaatteet

Pyhä­net

Kok­ko­la Areena

Neoen

Vesil­le­mes­sut

Kok­ko­lan Golf

Kok­ko­la Mate­rial Week

Bot­niaprint

Prat­sam

Teamprint

Pyhä­net

Pre­vex

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?
LAITA VIESTIÄ!

Täy­tä allao­le­va loma­ke, palaam­me asi­aan pian!