Video­tuo­tan­not

Kuva ker­too enem­män, kuin tuhat sanaa – ja video teho­aa usein parem­min, kuin tuhat kuvaa.

Mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den on saa­ta­va aikaan koh­de­ryh­mässä muis­ti­jäl­keä vah­vis­ta­va tun­ne­reak­tio. Videon avul­la onnis­tu­mis­mah­dol­li­suu­det monin­ker­tais­tu­vat – var­sin­kin mikä­li se on ammat­ti­tai­toi­ses­ti toteu­tet­tu. Mark­ki­noin­ti­vä­li­nee­nä video on moni­puo­li­nen ja ‑käyt­töi­nen. Videon avul­la voi­daan ker­toa vai­kut­ta­vas­ti esi­mer­kik­si yri­tyk­sen tari­na, esi­tel­lä tuo­te tai pal­ve­lu, raken­taa työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa tai ehkä tar­vit­set lyhyi­tä videoi­ta some­ka­na­vis­sa käytettäväksi?

Jun­nik­ka­la – Oulu

Pyhä­Net

KAMK X Raahe

Teamprint

Jer­vois

Jun­nik­ka­la – Yritysesittely

Sar­go

Neoen

Softwa­ve – Opiferus

Jun­nik­ka­la – Toimintaperiaatteet

Kok­ko­la Areena

Bot­niaprint

Vesil­le­mes­sut

Kok­ko­lan Golf

Kok­ko­la Mate­rial Week

Pre­vex

Prat­sam

Pyhä­net

Thorbjörn Ljungeld

Thorb­jörn Ljungeld

Video­tuot­ta­ja

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?