Valo­ku­vaus

Valo­ku­via tar­vi­taan mark­ki­noin­nis­sa moniin eri­lai­siin tar­koi­tuk­siin; verk­ko­si­vuil­le, esit­tei­siin, sosi­aa­li­seen mediaan…

Tänä päi­vä­nä on käy­tän­nös­sä lähes mah­do­ton­ta teh­dä mark­ki­noin­tia ilman valo­ku­via. Omil­la per­soo­nal­li­sil­la valo­ku­vil­la voit vies­tiä yri­tyk­ses­tä­si ja pal­ve­luis­ta­si oman­nä­köi­ses­ti. Valo­ku­vat ja nii­den tyy­li edus­ta­vat yri­tys­tä, sik­si ei ole saman­te­ke­vää, mil­lai­sia ne ovat.

Thorbjörn Ljungeld

Thorb­jörn Ljungeld

Video­tuot­ta­ja

TEHDÄÄNKÖ YHDESSÄ TÖITÄ?