Avoi­met ovet Kok­ko­lan toi­mis­tol­la 6.6.2024!

Kirjoittanut: Creamedia

14.5.2024

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan tii­miim­me Crea­me­dian toi­mis­tol­le, kun vie­täm­me koko WTF Desig­nin voi­min avoi­mien ovien päi­vää! Tar­jol­la on tie­ten­kin asian­tun­ti­ja­kes­kus­te­lui­den lisäk­si muka­vaa teke­mis­tä, suo­lais­ta pur­ta­vaa ja make­aa mussutettavaa!

Jou­lu­kuus­sa teke­mäm­me lii­ke­toi­min­ta­kau­pan myö­tä tii­mim­me koko tuplaan­tui ja mei­tä on nyt mel­koi­nen jen­gi aut­ta­mas­sa asiak­kai­tam­me luo­maan brän­de­jä näky­väk­si. Suo­men säpä­kin tii­mi on siis val­mii­na kes­kus­te­le­maan kans­sa­si vaik­ka­pa digi­mark­ki­noin­nin, visu­aa­li­sen suun­nit­te­lun, brän­dien kehit­tä­mi­sen ja verk­ko­si­vu­to­teu­tus­ten uusim­mis­ta tuulista.

Vaik­ka otam­me työm­me vaka­vas­ti, emme todel­la­kaan tee sitä toti­se­na! Tii­miäm­me kan­nat­te­lee säpäk­kyy­den lisäk­si luo­vuus, kan­nus­ta­va huu­mo­ri ja tujak­ka kah­vi. Avoi­mien ovien aika­na voit haas­taa tii­mim­me piin­ko­vat asian­tun­ti­jat bil­jar­dis­sa, dipa­ta makoi­sia suu­pa­lo­ja suklaa­pu­touk­seen sekä osal­lis­tua yhtei­sen tai­de­teok­sen toteu­tuk­seen. Maa­la­taan siis yhdes­sä isoil­la pensseleillä!

Tapah­tu­mam­me pähkinänkuoressa:

  • Mitä? Avoi­met ovet Kok­ko­lan toimistolla
  • Ohjel­mas­sa mm: Korv Göran­sin suo­lai­set suu­pa­lat • Choco­Som­nian elä­myk­sel­li­nen suklaa­pu­tous • Mio­net­ton kevyen kesäi­set kupla­juo­mat • Ren­non­lep­pois­ta live­jazzia Söder­bac­ka-Mati­kai­nen Duon voi­min • Pola­roid-muis­to­ja meil­le ja teil­le • Yhtei­sen tila­tai­de­teok­sen maa­laa­mis­ta isoil­la pens­se­leil­lä • Uska­liaim­mat haas­ta­vat tii­mim­me kovim­mat kepin­hei­lut­ta­jat myös biljardinpeluussa!
  • Mis­sä? Ran­ta­ka­tu 10, Kokkola
  • Mil­loin? Tors­tai­na 6.6.2024 klo 15–18

Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

Lue myös nämä:

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Pan­to­nen vuo­den väri 2024

Kansainvälinen Pantone tunnetaan värien asiantuntijayrityksenä. Pantone julkaisee joka vuodelle oman tunnusvärinsä,...