Hönt­säi­lyä Hällskärissä

Kirjoittanut: Creamedia

21.9.2023

Hönt­säi­lim­me vii­me vii­kol­la Crea­me­dian tii­min kans­sa vii­me vii­kol­la Hälls­kä­ris­sä. Ai että, mitä teit­te? No, se on ren­toa, mie­luis­ta ja poru­kal­la sovit­tua muka­vaa teke­mis­tä. Tär­ke­ää on, että teke­mi­nen piris­tää miel­tä, saa hymyn huu­lil­la ja että sitä teh­dään yhdes­sä. Hil­la-hönt­sä on kon­ser­nin jokai­sen tii­min itse valit­se­ma akti­vi­teet­ti, jol­loin juh­lis­tam­me yhdes­sä Hil­lan päivää.

Meil­lä koko poruk­ka innos­tui aja­tuk­ses­ta suun­na­ta lou­naan mer­keis­sä nok­ka koh­ti luon­non rau­haa ja pai­kak­si vali­koi­tui Hälls­kä­rin laa­vu. Crea­me­dia­lai­set ovat koke­nei­ta luon­to­reis­saa­jia ja innok­kai­ta ret­kei­li­jöi­tä, mis­tä syys­tä lou­nas syn­tyi var­sin näp­pä­räs­ti. Sii­tä kii­tos kok­kaa­jil­le Akul­le, Tur­bol­le ja Jyril­le. Me muut saim­me rau­has­sa pais­ta­tel­la päi­vää ja ihan vaan nau­tis­kel­la olostamme.

Turbo kokkailee burgereita

Lou­naak­si ham­pu­ri­lai­sia nyh­tö­ka­nal­la ja nyh­tö­pos­sul­la. Nam!

Jälkiruoaksi köyhiä ritareita ja nokipannukahvia

Jäl­ki­ruo­ak­si köy­hiä rita­rei­ta ja noki­pan­nu­kah­via. Aijai, että osaa­kin olla hyvää!

Lue myös nämä: