Kesä, kesä, kesäkuu.

Kirjoittanut: Creamedia

2.7.2023

Kesä­kuun vii­mei­nen per­jan­tai ja tääl­lä täy­si tohi­na pääl­lä. Suu­rin osa poru­kas­ta vään­tää vauh­dil­la hom­mia kasaan, se on mei­naan lomal­le lomps yli puo­let poru­kas­ta. Muu­ta­ma meis­tä vie­lä sii­nä hir­mu onnel­li­ses­sa ase­mas­sa, ettei vie­lä tar­vi ens vii­kol­la lomail­la, lomail­laan sit­ten, kun muut jo loman­sa pitäneet.

Jos tulee ongel­ma, etkä saa sitä sun luot­to­hen­ki­löä kiin­ni, niin nak­kaa säh­köi­ses­ti vies­tiä osoit­tee­seen tuki@creamedia.fi ja hoi­de­taan hom­mat kun­toon. Siel­lä päi­vys­tää ihan oikea ihmi­nen koko kesän ajan.

Aurin­ko pais­taa ja kesä kau­neim­mil­laan…. Mis­tä sitä tie­tää, vaik­ka tulis sel­la­nen het­ki, että siel­lä lai­tu­rin nokas­sa leko­tel­les­sa tekis mie­li verk­ko­si­vu­hom­mia mie­tis­kel­lä. Jos niin sat­tuis käy­mään, niin tääl­tä löy­tyy just sopi­van yti­me­käs artik­ke­li aiheesta.

Hele­ää hei­nä­kuu­ta toi­vo­tel­len,
Crea­me­dian poppoo

Lue myös nämä: